veterinär

En veterinärs roll

En veterinärs roll

En veterinär finns där för att hjälpa till när ett djur blivit sjukt, eller för att hjälpa till att förebygga sjukdomar hos djuret. Det kan till exempel röra sig om vaccination, röntgen, provtagning, operation eller avlivning. En veterinär är utbildad och har en så kallad legitimation, vilket intygar att hen kan det som krävs av en veterinär. Om det är ett litet djur kan man ta med sig det till veterinärkliniken, men om det är ett större djur, exempelvis en häst, kan veterinären ta sig ut direkt till djuret på hembesök.

 

 

Öppet dygnet runt för akuta fall

 

Det finns ofta en tillgänglig veterinär i närheten av varje stad, men vissa större städer har även djursjukhus. Några är öppna dygnet runt, och är därför lämpliga för akuta fall. Om djuret har fått i sig något giftigt eller om man märker ett snabbt insjuknande hos sitt djur kan man ta det till en dygnet runt-öppen mottagning. Det kan vara mycket allvarligt och då är det alltid bättre att ta det säkra före det osäkra. Till vissa djursjukhus kan man ringa och få råd av personalen som jobbar där om man tvekar i sitt beslut.

 

Vi vill att våra djur ska må bra

 

Vi värnar alla om våra djur och vill deras bästa. Det finns exempelvis en veterinär i sundbyberg om du behöver boka in ett besök. En veterinärklinik gör alltid sitt bästa för att hjälpa djuret till bättre hälsa och för att förebygga framtida problem eller sjukdomar. Även om djuret inte är i akut behov av ett veterinärbesök kan det vara bra att gå på regelbundna kontroller av djurets hälsa. Man kan se det som en investering för framtiden genom att undvika plötsliga, allvarliga sjukdomar som gör att besöksnotan blir betydligt högre än vid ett kontrollbesök, men framförallt för att försäkra sig om att djuret mår bra.